วิลล่า สหคลินิก (Villa Clinic)

เวลาทำการ

อ-ศ 13.00-21.00 น. (หยุดวันจันทร์)

ส-อ 10.00-21.00 น.

แพทย์เข้าทำการ

อ-ศ 17.00-21.00 น.  (หยุดวันจันทร์)

ส-อ 10.00-21.00 น.

นัดหมายล่วงหน้า กรุณาติดต่อ 089-111-7227